qiao式qi重机
门式qi重机
 nin现在所在的位置:首页 >> zhao贤纳士

  

zhao聘焊工(qi体bao护焊)ruo干名

 

                要求:

                性别:男

                年龄:20-45zhou岁

                qi体bao护焊熟练工。

   

biwei登录动态 | 产品zhan示 | kehu案例 | 服务支持
Copyright 2003-2012 lyqzjc.com All Rights Reserved ICP: 苏ICP备12010903号